1css  2dcdl  3dssc  4nu  5zps  6dbnv  7dcm 
Centrum
sociálnych služieb
Denné centrum
Dlhá lúka
Denný stacionár
a Senior centrum
Nocľaháreň
a útulok
Zariadenie
pre seniorov
Denné centrum
Bardejovská Nová Ves
Denné centrum
Mihaľov

Povedali o nás

 27.11.2020

Poďakovanie za vzornú starostlivosť

Vážená pani riaditeľka.

Chcel by som sa Vám všetkým poďakovať za vzornú starostlivosť o našich rodičov, behom ich pobytu vo vašom penzióne Čergov. Naša vďaka patrí všetkým: ošetrovateľkám, sestričkám, celému personálu a Vám, pani riaditeľka. 

Náš dedo bol vo Vašej starostlivosti 7 rokov a babička 1 rok. Dedo bol ležiaci veľkú časť pobytu a nakoniec už nemohol chodiť vôbec. Babička bola pripútaná na posteľ od začiatku. Obaja zomreli v novembri. Babička v 81. rokoch a dedo v 85. rokoch, zo žiaľu, 2 týždne po babičke.

Babička bola veľmi vážne chorá. Mala veľmi vážne dekubity, ktoré získala behom 5 dní na LDCH, zanedbaním starostlivosti. Bohužiaľ tieto dekubity sa nepodarilo vyliečiť ani na chirurgii, ani rádovým sestrám (penzión nelieči tieto dekubity, nemajú to v pracovnej náplni). Personál sa staral o ňu vzorne, prebaľovali ju, polohovali, aby sa dekubity nezhoršovali.

Dedo ležal 7 rokov v penzióne, nikdy nemal dekubity, vždy ho polohovali, a starali sa o neho vzorne.

Deda i babičku niekoľkokrát denne navštívili, vždy pohladili a pýtali sa ako sa majú a či niečo nepotrebujú. Chodila za nimi i rádová sestra, aby im pomohla v samote a nemoci. Ja s manželom a moji súrodenci žijeme mimo Bardejov, ale vždy keď sme mohli, sme ich navštevovali, volali každý deň obom rodičom prípadne personálu a zaujímali sa o ich zdravotný stav a podmienky v ktorých žili. Babičku sme sa snažili vyliečiť alternatívnou medicínou, pomocou doplnkov stravy z USA. Personál, hlavná sestra a pani riaditeľka mala pochopenie, pomohli poskytovať túto liečbu na základe našej písomnej prosby. Len vďaka tomu babička prežila ešte ďalšie 2 roky po veľmi zákernej chorobe.

Rodičov vždy vzorne nakŕmili, alebo im podali stravu. Boli vždy vzorne umytý a čistý.

Nikdy sme nepočuli , že by boli nespokojní, naopak chválili starostlivosť.

Čistota v penzióne je vzorná, po celých 7 rokov sme nemali žiadne pripomienky.

V mene celej rodiny ešte raz Vám veľmi pekne ďakujeme za vzornú starostlivosť o našich rodičov.

Slavka Valentová, dcéra a RNDr. Ondrej Valent, CSc., zať zosnulých

 

20.11.2020

Reakcia zamestnancov na neoverený anonym a následne článok pod riadením Mária Hudáka.

       Nemysleli sme si, že niekto dokáže takýmto absolútne NEPRIJATEĹNÝM spôsobom zneužiť túto ťažkú situáciu, ktorá zasiahla nás všetkých. Sme veľmi radi, že aj my zamestnanci Centra sociálnych služieb sa môžeme priamo a otvorene vyjadriť k veľmi vážnej situácií, ktorá sa týka všetkých nás. Veľmi hrubým a necitlivým spôsobom ste ZNEUŽILI nepodložené obvinenia DVOCH našich klientov, ktorí spolu s nami žijú v zariadeniach. Nevieme, či si vôbec uvedomujete, aké škody ste uverejnením týchto neoverených anonymov a následným článkom, ktorý z neho vzišiel, spôsobili. Zasiali ste obrovský chaos do našich neraz až rodinných vzťahov klient – zamestnanec – príbuzní. Naštrbili ste dôveru klientov a ich príbuzných a známych voči nášmu zariadeniu, aj keď ste u nás nikdy neboli a nemáte ani najmenšiu predstavu o našej veľmi náročnej práci. A čo je najhoršie, celej bardejovskej verejnosti ste tieto informácie uviedli ako fakty a z nás zamestnancov ste urobili vrahov,       mučiteľov, doslova monštrá. Fotografie uverejnené v článku o našom zariadení zobrazujú násilie páchané na starkých, a pritom ani na jednej NIE JE náš klient, a preto predstavujú psychologickú manipuláciu z Vašej strany.

       Pani Bolčová, ste naša klientka, a všetky náležitosti s našimi klientmi sme doteraz vedeli vyriešiť slušne, bez potreby medializácie. Ale nedá sa, aby sme nereagovali na jedno Vaše obvinenie. Označili ste vedenie Centra sociálnych služieb ako MAFIU. Mafia je zločinecká organizácia, ak máte dôkazy o tom, že vedenie nášho zariadenia sú zločinci, treba okamžite kontaktovať orgány činné v trestnom konaní.

         Druhý náš klient sa skryl za prezývku Cyril, pretože inak by mu nikto neveril. Je to zvláštne, že práve tento klient sa zaujíma o životné podmienky svojich spolubývajúcich v Zariadení pre Seniorov na Toplianskej ulici, keď ich úmyselne mesiace psychicky týra, okráda, ponižuje, šikanuje a vulgárne im nadáva, preto by sa nemal nazývať jedným z nich. Čo sa týka ľudského kontaktu, ktorý mu tak veľmi chýba, my predsa nemôžeme nútiť, či už zamestnancov alebo klientov, ktorým tak dlhodobo ubližuje, aby s ním strávili čas proti svojej vôli.

       Vážené pani poslankyne a poslanci, pozývame Vás k nám do nášho zariadenia, aby ste spoznali nás, VAŚICH mestských zamestnancov a klientov, našu prácu, ktorú s pokorou prijímame, pri starostlivosti o NAŚICH starkých.  

      Milí naši Bardejovčania, neverte neovereným informáciám, ktoré uverejnil Mário Hudák, sú to samé lži a klamstvá. Pýtame sa kto je Mário Hudák !? Z koľkých redakcií ho vyhodili !? Koľkokrát sa musel ospravedlniť za svoje BULVÁRNE články ?! Koľko OCENENÍ získal za svoju ,,novinársku“ prácu ?!  

    My nepotrebujeme nič zamiesť pod koberec, chceme len, aby ste spoznali našu každodennú prácu, ktorú robíme s láskou a pokorou, pretože ináč sa to ani nedá.

 

Zamestnanci Centra sociálnych služieb       

 

16.11.2020 

Každé poďakovanie za našu prácu v týchto ťažkých časoch poteší:

Vážená p. riaditeľka, dovoľte mi, aby som sa Vám aj celému vášmu tímu ešte raz poďakoval za starostlivosť o moju tetu p. Margitu Milaňákovú. Poďakovanie som zaslal aj p. primátorovi, dúfam, že sa k nemu dostane a bude si vážiť prácu, ktorú vykonávate pre našich príbuzných, ktorí sa už o seba postarať sami nedokážu.

PS: poprosím Vás, ak by ste mohli a zaslali mi emailový kontakt na p. Mikulu, ďakujem.

S pozdravom F. Gallik.

Vážený pán primátor,

dovoľte, aby som takouto formou vyjadril poďakovanie za príkladnú starostlivosť, ktorú poskytol  CSS Bardejov mojej tete p. Margite Milaňákovej. Po cievnej mozgovej príhode, ktorú prekonala v lete tohto roku sa už nemohla vrátiť do svojej domácnosti, v ktorej žila sama. Preto sme hľadali možnosť, ako jej poskytnúť čo najlepšiu starostlivosť, aby svoju jeseň života mohla prežiť v dôstojných podmienkach. Bohužial v okrese Kežmarok sme pre ňu nenašli vhodné miesto, nakoľko boli domovy sociálnych služieb buď obsadené,  alebo neposkytovali takú úroveň starostlivosti, akú sme si predstavovali. Preto sme boli vďační za možnosť umiestniť ju do CSS Bardejov, kde sme sa stretli s profesionálnym a ľudským prístupom celého personálu pod vedením pani riaditeľky Anny Goblovej, s ktorým bola do poslednej chvíle spokojná aj moja teta. Tá už bohužial nie je medzi nami, ale my ako pozostalí sme radi, že svoje posledné mesiace mohla prežiť dôstojne a spokojne v kruhu ľudí, ktorí si svoju prácu robia svedomito a poctivo aj v týchto ťažkých časoch korona pandémie, za čo im patrí naše úprimné poďakovanie a obdiv.

S pozdravom a prianím všetkého dobrého,

František Gallik

10.03.2020

Bol na zasadnutí krízového štábu CSS Bardejov riaditeľkou Ing. Annou Göblovou schválený "Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID – 19", podľa ktorého postupujeme pri riešení pandemického stavu v našich zariadeniach.

 

 

14.01.2019

Oznamujeme návštevníkom našej stránky, že je spustená aj Facebooková stránka nášho centra. Na stránke nájdete najnovšie aktuality zo života v našom centre. Odkaz na Facebookovú stranku nájdete na ľavej lište našej webovej stránky www.cssbardejov.sk

 

22.10.2019

Centrum sociálnych služieb obdržalo od Mestskej polície Bardejov "Automatický externý defibrilátor" v skratke AED. Defibrilátor je umiestnení v Zariadení pre seniorov na Toplianskej ulici v Bardejove a je pripravený v krízovej situácií pomôcť širokej verejnosti či klientom sociálneho zariadenia. Obsluhu AED zabezpečuje vyškolení personál Centra sociálnych služieb v Bardejove.
Automatický externý defibrilátor je prístroj, ktorý vedie záchrancu pomocou slovnej a vizuálnej nápovedy celým procesom kardiopulmonálnej resuscitácie, vrátane defibrilácie. Používa patentovanú priamočiaru bifázickú defibrilačnú krivku ZOLL, a pracuje v dospelom ako aj v pediatrickom režime.
Prístroj AED podporuje tak dospelé, ako aj detské defibirlačné eletródy. Po pripojení eletród k hrudníku pacienta defibrilátor monitoruje rytmus srdcovej činnosti pacienta, tento rytmus analyzuje a určí, či je tento rytmus indikovaný k defibrilačnému výboju alebo nie.

aed 1 aed 3 aed 2