1css  2dcdl  3dssc  4nu  5zps  6dbnv  7dcm 
Centrum
sociálnych služieb
Denné centrum
Dlhá lúka
Denný stacionár
a Senior centrum
Nocľaháreň
a útulok
Zariadenie
pre seniorov
Denné centrum
Bardejovská Nová Ves
Denné centrum
Mihaľov

Poskytované služby - Denné centrum Mihaľov

Denné centrum

poskytuje:

  • sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo s vnučkou
  • sociálne poradenstvo
  • záujmová činnosť

Zriaďovateľ: Mesto Bardejov
Radničné námestie č.16
085 01 Bardejov

 

 

logo facebook