1css  2dcdl  3dssc  4nu  5zps  6dbnv  7dcm 
Centrum
sociálnych služieb
Denné centrum
Dlhá lúka
Denný stacionár
a Senior centrum
Nocľaháreň
a útulok
Zariadenie
pre seniorov
Denné centrum
Bardejovská Nová Ves
Denné centrum
Mihaľov

Aktuálne opatrenia

       

 

                                            od 08.09.2022

                              NÁVŠTEVY BEZ OBMEDZENÍ

                       v Zariadení pre seniorov na Wolkerovej ul.

                       v Zariadení pre seniorov na Toplianskej ul.

 

V prípade pekného a teplého počasia, doporučujeme vykonať návštevu klienta v externom priestore zariadenia (v parku zariadenia).

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                      

 

                      Podmienky pri návšteve v zariadeniach od 1. 8. 2022 :

 

                         Návštevy v zariadeniach sú obmedzené na 2 návštevy počas týždňa.

 

                         Počas 1 návštevy, môže prijímateľa v zariadení navštíviť len 1 osoba.

 

         Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        

Na základe zasadnutia krízového štábu

bolo prijaté rozhodnutie o :

POVOLENÍ NÁVŠTEV

od 02.05.2022

v Zariadení pre seniorov na Wolkerovej ul.

v Zariadení pre seniorov na Toplianskej ul.

Podmienky pri návšteve:

Pri vstupe do zariadenia je potrebné si očistiť ruky dezinfekčným prípravkom.  

Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

  

Na základe zasadnutia krízového štábu

bolo prijaté rozhodnutie o :

OBNOVENÍ VÝDAJA OBEDOV

PRE CUDZÍCH STRAVNÍKOV

od 02.05.2022

v Zariadení pre seniorov na Wolkerovej ul.

v Zariadení pre seniorov na Toplianskej ul.

Podmienky pri vstupe do zariadenia:

Pri vstupe do zariadenia je potrebné si očistiť ruky dezinfekčným prípravkom.  

V priestoroch zariadenia je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                           Na základe zasadnutia krízového štábu

                                            bolo prijaté rozhodnutie o :

POVOLENÍ NÁVŠTEV

od 07.03.2022 

v Zariadení pre seniorov na Wolkerovej ul.

Informácie na recepcii a na tel. čísle: 054/474 6456

 

Podmienky pri návšteve:

v ZpS na Wolkerovej ulici a ZpS na Toplianskej ulici:

Zaočkovaná, Nezaočkovaná osoba (návšteva) sa musí preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 24 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 48 hod.

  Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

  

 Návštevy v zariadení obmedzené na jednu návštevu týždenne.

(max. 1 návšteva k 1 prijímateľovi za týždeň)

  

 v ZpS na Toplianskej ulici doporučujeme pre návštevy využívať návštevnú miestnosť v ktorej:

Zaočkovaná, Nezaočkovaná osoba (návšteva) sa nemusí preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 24 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 48 hod.

  Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                Na základe zasadnutia krízového štábu

                                    bolo prijaté nasledovné opatrenie:

ZÁKAZ NÁVŠTEV

od 17.02.2022 až do odvolania

v Zariadení pre seniorov na Wolkerovej ul.

Informácie na recepcii a na tel. čísle: 054/474 6456

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštevy v zariadení počas vianočných sviatkov.

 

Podmienky pri návšteve:

v ZpS na Wolkerovej ulici a ZpS na Toplianskej ulici:

Zaočkovaná, Nezaočkovaná osoba (návšteva) sa musí preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 24 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 48 hod.

  Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

 

  

 Návštevy v zariadení obmedzené na jednu návštevu týždenne.

(max. 1 návšteva k 1 prijímateľovi za týždeň)

  

 v ZpS na Toplianskej ulici doporučujeme pre návštevy využívať návštevnú miestnosť v ktorej:

Zaočkovaná, Nezaočkovaná osoba (návšteva) sa nemusí preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 24 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 48 hod.

  Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

  

 

Odchod a príchod klientov z/do zariadenia v čase vianočných sviatkov.

 

1)

Klienti zariadenia, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19, na sviatky zariadenie opustiť môžu.

Pri návrate do zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu + nie je nutnosť absolvovať dobrovoľnú izoláciu vo svojej izbe.

2)

Klienti zariadenia, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19, na sviatky zariadenie, opustiť môžu na obdobie dlhšie ako 5-6 dní.

 Pri návrate do zariadenia po uplynutí doby 5-6 dní sa klienti musia preukázať negatívnym Ag-testom nie starším ako 24 hodín, prípadne negatívnym PCR-testom nie starším ako 48 hodín + klient absolvuje 7 dňovú dobrovoľnú izoláciu na svojej izbe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Krízový štáb Centra sociálnych služieb rozhodol o tom, že:

od 18.10.2021 povoľuje návštevy až do odvolania, za dodržania dohodnutých podmienok.

 

ZpS na Toplianskej ul.

  -  na základe odporúčania obvodného lekára, a so súhlasom zriaďovateľa do 31.10.2021, zákaz návštev klientov očkovaných proti chrípke, nakoľko u týchto klientov je oslabená imunita.

-   ostatní klienti majú, návštevy v zariadení obmedzené na jednu návštevu týždenne.

   (max. 1 návšteva k 1 prijímateľovi za týždeň)

 

Zaočkovaná, Nezaočkovaná osoba (návšteva) musí sa preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 24 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hod.

Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

 

ZpS na Wolkerovej ul.

-   klienti majú, návštevy v zariadení obmedzené na jednu návštevu týždenne.

   (max. 1 návšteva k 1 prijímateľovi za týždeň)

 

Zaočkovaná, Nezaočkovaná osoba (návšteva) musí sa preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 24 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hod.

Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Na základe zasadnutia krízového štábu a odporúčania zriaďovateľa,

bolo prijaté nasledovné opatrenie:

ZÁKAZ NÁVŠTEV

od 09.10.2021 až do odvolania

v Zariadení pre seniorov na Wolkerovej ul.

Informácie na recepcii a na tel. čísle: 054/474 6456

 

 

 

Návštevy v ZPS Toplianska:

Z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení v ZpS na Toplianskej ul. a na základe odporúčania obvodného lekára, je so súhlasom zriaďovateľa do 13.10.2021, zákaz návštev klientov s ATB liečbou.

 

Ostatní klienti majú do 13.10.2021, návštevy v zariadení obmedzené na jednu návštevu týždenne (1 návšteva k 1 prijímateľovi za týždeň).

Informácie na recepcii a na tel. čísle: 054/472 70 88

 

Návštevy v ZPS Wolkerova: 

 Bez zmien

 

 

 

Krízový štáb Centra sociálnych služieb rozhodol:

 

  NÁVŠTEVY V ZARIADENI:

  -  od 17.09.2021 sú možné až do odvolania návštevy, na izbe klientov, za dodržania dohodnutých podmienok:

 

Podmienky pri návšteve:

v ZpS na Wolkerovej ulici a ZpS na Toplianskej ulici:

Zaočkovaná, Nezaočkovaná osoba (návšteva)musí sa preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 24 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hod.

   Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

 

   v ZpS na Toplianskej ulici umožní pre návštevy využívať Návštevnú miestnosť v ktorej:

Zaočkovaná, Nezaočkovaná osoba (návšteva) nemusí sa preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 24 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hod.

   Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

 

  OBEDY PRE CUDZICH STRAVNIKOV:

 

  -  od 18.09.2021 bude zákaz vydaja obedov pre cudzích stravníkov v Zariadení pre seniorov.

 

 

 

 Krízový štáb Centra sociálnych služieb rozhodol o tom, že:

od 26.07.2021 povoľuje až do odvolania návštevy, na izbe prijímateľov sociálnej služby zariadenia, za dodržania dohodnutých podmienok.

 

Nezaočkovaná osoba (návšteva) musí sa preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 48 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hod.

 

Zaočkovaná osoba (návšteva) musí sa preukázať pri vstupe do zariadenia dokladom o zaočkovaní.

 

Definícia zaočkovanej osoby:

-       Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny.

-       Najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny.

-       Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 

 

Krízový štáb Centra sociálnych služieb rozhodol o tom, že návšteva, ktorá je zaočkovaná a ide na izbu klienta sa od 01.07.2021 nemusí preukázať pri vstupe do zariadenia, negatívnym Ag testom.

 

 

              Uvoľnenie opatrení pri návšteve klientov v zariadení od 3.5.2021

                 

N             NÁVŠTEVA mimo zariadenia

Zaočkovaný klient

Zaočkovaná návšteva (nevyžaduje sa potvrdenie o očkovaní ani o výsledku Ag-testu)

Nezaočkovaná návšteva (nevyžaduje sa potvrdenie o očkovaní ani o výsledku Ag-testu)

-        Možnosť opustiť zariadenie počas návštevných hodín v rámci prechádzky.

-        Neodporúča sa nevyužiť tento časnávštevy za účelom nákupovv obchodoch, obchodných centrách.

Nezaočkovaný klient

-        Nemôže opustiť zariadenie počas návštevných hodín.

-        Návštevu môže mať len v zariadení (doporučuje sa exteriér zariadenia).

 

            NÁVŠTEVA v  interiéry zariadenia

            Návšteva sa vykonáva v:

            - návštevnej miestnosti (ZpS na Toplianskej ul.

            -   priestore vyhradenom pre návštevy (ZpS na Wolkerovej ul.)

                 Zaočkovaná návšteva

                 (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 7 dní)

                 Nezaočkovaná návšteva

                 (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 7 dní)

                       Návšteva na izbu (u imobilného klienta)

              (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 7 dní)

 

                 NÁVŠTEVA v  exteriéry zariadenia

 Návšteva sa vykonáva, pri peknom a teplom počasí vonku:

 - v parku zariadenia

 - na lavičke pred zariadením

            Zaočkovaná návšteva (návšteva musí predložiť potvrdenie o očkovaní)

            podanie 2. vakcíny a uplynutí 14 dní (Pfizer/BioNTech a Moderna)

            podanie 1. vakcíny a uplynutie 4 týždňov (AstraZeneca)

              Nezaočkovaná návšteva (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 7 dní)

 

 

 

          Uvoľnenie opatrení pri návšteve klientov v zariadení                                                    

 

                                                NÁVŠTEVA mimo zariadenia

               Zaočkovaný klient

Zaočkovaná návšteva (návšteva musí predložiť potvrdenie o 2. očkovaní)

-     Možnosť opustiť zariadenie počas návštevných hodín v rámci prechádzky.

-     Neodporúča sa nevyužiť tento čas návštevy za účelom nákupov v obchodoch, obchodných centrách.

 

Zaočkovaný klient

                 Nezaočkovaná návšteva (návšteva musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 24 hod.)

-     Možnosť opustiť zariadenie počas návštevných hodín v rámci prechádzky.

-     Neodporúča sa nevyužiť tento čas návštevy za účelom nákupov v obchodoch, obchodných centrách.

 

Nezaočkovaný klient

-     Nemôže opustiť zariadenie počas návštevných hodín.

-     Návštevu môže mať len v zariadení (doporučuje sa exteriér zariadenia).

 

                                           NÁVŠTEVA v  interiéry zariadenia

             Návšteva sa vykonáva v návštevnej miestnosti a v priestore vyhradenom pre návštevy.

                   Zaočkovaná návšteva  (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 24 hod.)

                   Nezaočkovaná návšteva (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 24 hod.)

 

                                                       NÁVŠTEVA v  exteriéry zariadenia

Návšteva sa vykonáva, pri peknom a teplom počasí vonku v parku zariadenia alebo na lavičke pred zariadením.

             Zaočkovaná návšteva         (návšteva musí predložiť potvrdenie o 2. očkovaní)

               Nezaočkovaná návšteva (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 24 hod.)

 

           

 

 

 

NÁVŠTEVY v Zariadení pre seniorov

     

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sa realizujú v súlade s podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pandemickom pláne, semaforoch pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a krízovom pláne zariadenia.

 

  1. Návštevník sa musí preukázať pri vstupe do zariadenia potvrdením o negatívnom Ag teste alebo potvrdením o negatívnom PCR teste, nie starším ako 24 hodín.

 

   2. Návštevník podpíše čestné prehlásenie o tom, že nebol v kontakte s pozitívnou osobou a zapíše sa do knihy návštev.

 

   3. Na návštevu 1 klienta priamo na izbu (imobilný klient) môže prísť len 1 príbuzný (návštevník).

 

     Na návštevu 1 klienta do návštevnej miestnosti (ZpS na Tolianskej ulici) a do vyhradeného návštevného priestoru v hlavnej hale (ZpS na Wolkerovej ulici), môžu prísť  max. 2 príbuzný (návštevník).

 

     V prípade pekného a teplého počasia, doporučujeme vykonať návštevu klienta v externom priestore zariadenia (v parku zariadenia).

  

   4. Termín a čas návštevy je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky, na tel. čísle:

   054 / 474 64 56 – ZpS Wolkerova ul.

   054 / 472 70 88 – ZpS Toplianska ul.

 

5. Návštevné hodiny:

   9:00 – 11:00  a  13:00 – 17:00

 

6. Vymedzený čas návštevy:

     max. 45 min.   pri návšteve v návštevnej miestnosti alebo vyhradenom priestore v hale

     max. 30 min.   pri návšteve priamo na izbe klienta

 

 

7. Návštevník ako aj klient musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

    

8. Dodržiavanie odstupu a sociálnej izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby.

 

9. Vstup do zariadenia mládeži do 15 rokov, sa neumožní.

 

Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID- 19), má prísny zákaz návštev v zariadení pre seniorov.

 

 doc03458120201223102924 1

 

NA ZÁKLADE ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BARDEJOV A ODPORÚČANIA REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V BARDEJOVE,

BOLO PRIJATÉ NASLEDOVNÉ OPATRENIE:

ZÁKAZ  NÁVŠTEV

V CENTRE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

od 24.09.2020 

do odvolania

 

Ing. Anna Gӧblová

riaditeľka

 

 

 

 

 

 

 

 

https://static.xx.fbcdn.net/images/e

 

 

uvod cergov