centrum socialnych sluziebdenne centrum dlha lukadenny stacionar a senior centrumnoclaharen a utulokzariadenie pre seniorovdenne centrum bardejovska nova ves

Aktuálne opatrenia

       

Krízový štáb Centra sociálnych služieb rozhodol o tom, že:

od 18.10.2021 povoľuje návštevy až do odvolania, za dodržania dohodnutých podmienok.

 

ZpS na Toplianskej ul.

  -  na základe odporúčania obvodného lekára, a so súhlasom zriaďovateľa do 31.10.2021, zákaz návštev klientov očkovaných proti chrípke, nakoľko u týchto klientov je oslabená imunita.

-   ostatní klienti majú, návštevy v zariadení obmedzené na jednu návštevu týždenne.

   (max. 1 návšteva k 1 prijímateľovi za týždeň)

 

Zaočkovaná, Nezaočkovaná osoba (návšteva) musí sa preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 24 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hod.

Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

 

ZpS na Wolkerovej ul.

-   klienti majú, návštevy v zariadení obmedzené na jednu návštevu týždenne.

   (max. 1 návšteva k 1 prijímateľovi za týždeň)

 

Zaočkovaná, Nezaočkovaná osoba (návšteva) musí sa preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 24 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hod.

Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

 

 

 

Na základe zasadnutia krízového štábu a odporúčania zriaďovateľa,

bolo prijaté nasledovné opatrenie:

ZÁKAZ NÁVŠTEV

od 09.10.2021 až do odvolania

v Zariadení pre seniorov na Wolkerovej ul.

Informácie na recepcii a na tel. čísle: 054/474 6456

 

 

 

Návštevy v ZPS Toplianska:

Z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení v ZpS na Toplianskej ul. a na základe odporúčania obvodného lekára, je so súhlasom zriaďovateľa do 13.10.2021, zákaz návštev klientov s ATB liečbou.

 

Ostatní klienti majú do 13.10.2021, návštevy v zariadení obmedzené na jednu návštevu týždenne (1 návšteva k 1 prijímateľovi za týždeň).

Informácie na recepcii a na tel. čísle: 054/472 70 88

 

Návštevy v ZPS Wolkerova: 

 Bez zmien

 

 

 

Krízový štáb Centra sociálnych služieb rozhodol:

 

  NÁVŠTEVY V ZARIADENI:

  -  od 17.09.2021 sú možné až do odvolania návštevy, na izbe klientov, za dodržania dohodnutých podmienok:

 

Podmienky pri návšteve:

v ZpS na Wolkerovej ulici a ZpS na Toplianskej ulici:

Zaočkovaná, Nezaočkovaná osoba (návšteva)musí sa preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 24 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hod.

   Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

 

   v ZpS na Toplianskej ulici umožní pre návštevy využívať Návštevnú miestnosť v ktorej:

Zaočkovaná, Nezaočkovaná osoba (návšteva) nemusí sa preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 24 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hod.

   Počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

 

  OBEDY PRE CUDZICH STRAVNIKOV:

 

  -  od 18.09.2021 bude zákaz vydaja obedov pre cudzích stravníkov v Zariadení pre seniorov.

 

 

 

 Krízový štáb Centra sociálnych služieb rozhodol o tom, že:

od 26.07.2021 povoľuje až do odvolania návštevy, na izbe prijímateľov sociálnej služby zariadenia, za dodržania dohodnutých podmienok.

 

Nezaočkovaná osoba (návšteva) musí sa preukázať pri vstupe do zariadenia:

negatívnym Ag testom, nie starším ako 48 hod.,

negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hod.

 

Zaočkovaná osoba (návšteva) musí sa preukázať pri vstupe do zariadenia dokladom o zaočkovaní.

 

Definícia zaočkovanej osoby:

-       Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny.

-       Najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny.

-       Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

 

 

Krízový štáb Centra sociálnych služieb rozhodol o tom, že návšteva, ktorá je zaočkovaná a ide na izbu klienta sa od 01.07.2021 nemusí preukázať pri vstupe do zariadenia, negatívnym Ag testom.

 

 

              Uvoľnenie opatrení pri návšteve klientov v zariadení od 3.5.2021

                 

N             NÁVŠTEVA mimo zariadenia

Zaočkovaný klient

Zaočkovaná návšteva (nevyžaduje sa potvrdenie o očkovaní ani o výsledku Ag-testu)

Nezaočkovaná návšteva (nevyžaduje sa potvrdenie o očkovaní ani o výsledku Ag-testu)

-        Možnosť opustiť zariadenie počas návštevných hodín v rámci prechádzky.

-        Neodporúča sa nevyužiť tento časnávštevy za účelom nákupovv obchodoch, obchodných centrách.

Nezaočkovaný klient

-        Nemôže opustiť zariadenie počas návštevných hodín.

-        Návštevu môže mať len v zariadení (doporučuje sa exteriér zariadenia).

 

            NÁVŠTEVA v  interiéry zariadenia

            Návšteva sa vykonáva v:

            - návštevnej miestnosti (ZpS na Toplianskej ul.

            -   priestore vyhradenom pre návštevy (ZpS na Wolkerovej ul.)

                 Zaočkovaná návšteva

                 (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 7 dní)

                 Nezaočkovaná návšteva

                 (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 7 dní)

                       Návšteva na izbu (u imobilného klienta)

              (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 7 dní)

 

                 NÁVŠTEVA v  exteriéry zariadenia

 Návšteva sa vykonáva, pri peknom a teplom počasí vonku:

 - v parku zariadenia

 - na lavičke pred zariadením

            Zaočkovaná návšteva (návšteva musí predložiť potvrdenie o očkovaní)

            podanie 2. vakcíny a uplynutí 14 dní (Pfizer/BioNTech a Moderna)

            podanie 1. vakcíny a uplynutie 4 týždňov (AstraZeneca)

              Nezaočkovaná návšteva (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 7 dní)

 

 

 

          Uvoľnenie opatrení pri návšteve klientov v zariadení                                                    

 

                                                NÁVŠTEVA mimo zariadenia

               Zaočkovaný klient

Zaočkovaná návšteva (návšteva musí predložiť potvrdenie o 2. očkovaní)

-     Možnosť opustiť zariadenie počas návštevných hodín v rámci prechádzky.

-     Neodporúča sa nevyužiť tento čas návštevy za účelom nákupov v obchodoch, obchodných centrách.

 

Zaočkovaný klient

                 Nezaočkovaná návšteva (návšteva musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 24 hod.)

-     Možnosť opustiť zariadenie počas návštevných hodín v rámci prechádzky.

-     Neodporúča sa nevyužiť tento čas návštevy za účelom nákupov v obchodoch, obchodných centrách.

 

Nezaočkovaný klient

-     Nemôže opustiť zariadenie počas návštevných hodín.

-     Návštevu môže mať len v zariadení (doporučuje sa exteriér zariadenia).

 

                                           NÁVŠTEVA v  interiéry zariadenia

             Návšteva sa vykonáva v návštevnej miestnosti a v priestore vyhradenom pre návštevy.

                   Zaočkovaná návšteva  (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 24 hod.)

                   Nezaočkovaná návšteva (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 24 hod.)

 

                                                       NÁVŠTEVA v  exteriéry zariadenia

Návšteva sa vykonáva, pri peknom a teplom počasí vonku v parku zariadenia alebo na lavičke pred zariadením.

             Zaočkovaná návšteva         (návšteva musí predložiť potvrdenie o 2. očkovaní)

               Nezaočkovaná návšteva (musí predložiť potvrdenie o negatívnom výsledku Ag-testu, nie staršieho ako 24 hod.)

 

           

 

 

 

NÁVŠTEVY v Zariadení pre seniorov

     

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sa realizujú v súlade s podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pandemickom pláne, semaforoch pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a krízovom pláne zariadenia.

 

  1. Návštevník sa musí preukázať pri vstupe do zariadenia potvrdením o negatívnom Ag teste alebo potvrdením o negatívnom PCR teste, nie starším ako 24 hodín.

 

   2. Návštevník podpíše čestné prehlásenie o tom, že nebol v kontakte s pozitívnou osobou a zapíše sa do knihy návštev.

 

   3. Na návštevu 1 klienta priamo na izbu (imobilný klient) môže prísť len 1 príbuzný (návštevník).

 

     Na návštevu 1 klienta do návštevnej miestnosti (ZpS na Tolianskej ulici) a do vyhradeného návštevného priestoru v hlavnej hale (ZpS na Wolkerovej ulici), môžu prísť  max. 2 príbuzný (návštevník).

 

     V prípade pekného a teplého počasia, doporučujeme vykonať návštevu klienta v externom priestore zariadenia (v parku zariadenia).

  

   4. Termín a čas návštevy je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky, na tel. čísle:

   054 / 474 64 56 – ZpS Wolkerova ul.

   054 / 472 70 88 – ZpS Toplianska ul.

 

5. Návštevné hodiny:

   9:00 – 11:00  a  13:00 – 17:00

 

6. Vymedzený čas návštevy:

     max. 45 min.   pri návšteve v návštevnej miestnosti alebo vyhradenom priestore v hale

     max. 30 min.   pri návšteve priamo na izbe klienta

 

 

7. Návštevník ako aj klient musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

    

8. Dodržiavanie odstupu a sociálnej izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby.

 

9. Vstup do zariadenia mládeži do 15 rokov, sa neumožní.

 

Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID- 19), má prísny zákaz návštev v zariadení pre seniorov.

 

 doc03458120201223102924 1

 

NA ZÁKLADE ZASADNUTIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA BARDEJOV A ODPORÚČANIA REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V BARDEJOVE,

BOLO PRIJATÉ NASLEDOVNÉ OPATRENIE:

ZÁKAZ  NÁVŠTEV

V CENTRE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

od 24.09.2020 

do odvolania

 

Ing. Anna Gӧblová

riaditeľka

 

 

 

 

 

 

 

 

https://static.xx.fbcdn.net/images/e

 

 

uvod cergov