1css  2dcdl  3dssc  4nu  5zps  6dbnv  7dcm 
Centrum
sociálnych služieb
Denné centrum
Dlhá lúka
Denný stacionár
a Senior centrum
Nocľaháreň
a útulok
Zariadenie
pre seniorov
Denné centrum
Bardejovská Nová Ves
Denné centrum
Mihaľov

Ochrana osobných údajov

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

 

 

Zásady používania súborov cookies

S cieľom zabezpečiť funkčnosť webovej stránky Centra sociálnych služieb ukladáme niekedy vo Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa zasielajú do Vášho počítača, keď navštívite webovú stránku. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, jeho platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.

V smernici EÚ č. 2009/136/ES sa uvádza, že súbory cookies môžeme ukladať do Vášho zariadenia, pokiaľ majú podstatný význam pre prevádzku tejto webovej stránky, ale na všetko ostatné potrebujeme Váš súhlas.

Súbory cookies na webových stránkach organizácie Centra sociálnych služieb plnia množstvo rozličných funkcií. Umožnia Vám účinne sa pohybovať medzi stránkami, ukladajú Vaše nastavenia a celkovo zlepšujú Váš dojem z používania webovej stránky.

Webová stránka našej organizácie môže používať niekoľko nepodstatných súborov cookies. Na stránke nájdete dočasné i trvalé súbory cookies. Dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Nepoužívame ich na sledovanie jednotlivých používateľov, na ich identifikáciu, nezhromažďujeme ich osobné údaje, ani ich neposkytujeme príjemcom, či tretím stranám.

Ak navštívite našu webovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookies, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Pokiaľ si neprajete dostávať súbory cookies, môžete Váš prehliadač upraviť tak, aby Vás informoval zakaždým, keď sa doňho súbory posielajú alebo ich môžete odmietnuť celkovo.

V prípade, že chcete kontrolovať alebo zmazať súbory cookies internetového prehliadača, ktoré sú vo Vašom zariadení, môžete to urobiť cez nastavenia Vášho prehliadača; funkcia Pomoc vo Vašom prehliadači by mala obsahovať návod. Podrobnosti si môžete pozrieť na stránke https://www.aboutcookies.org/

V takomto prípade pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby, funkcie webovej stránky nebudú fungovať. Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovej stránke.