1css  2dcdl  3dssc  4nu  5zps  6dbnv  7dcm 
Centrum
sociálnych služieb
Denné centrum
Dlhá lúka
Denný stacionár
a Senior centrum
Nocľaháreň
a útulok
Zariadenie
pre seniorov
Denné centrum
Bardejovská Nová Ves
Denné centrum
Mihaľov
Nahoru

Oznámenie o zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO

 
 
Powered by Phoca Download