centrum socialnych sluziebdenne centrum dlha lukadenny stacionar a senior centrumnoclaharen a utulokzariadenie pre seniorovdenne centrum bardejovska nova ves

Centrum sociálnych služieb

Centrum sociálnych služieb sa nachádza na Wolkerovej ulici 11 v Bardejove a vzniklo 1.7.2015.

Je samostatnou rozpočtovou organizáciou a zriaďovateľom Centra sociálnych služieb je Mesto Bardejov.

K zariadeniu patria :

 • Zariadenie pre seniorov, Wolkerova 11
 • Zariadenie pre seniorov, Toplianska 9
 • Denný stacionár, Toplianska 9A
 • Nocľaháreň, Kacvinského 13
 • Útulok, Kacvinského 13
 • Jedáleň, Wolkerova 11
 • Jedáleň, Toplianska 9
 • Senior centrum, Toplianska 9A
 • Denné centrum, Toplianska 9A
 • Denné centum, Bardejovská Nová Ves
 • Denné centrum, Dlhá Lúka.


Do zariadenia pre seniorov, môže byť prijatá osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo osoba, ktorá poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a dennom stacionári je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.

Celková kapacita príjímateľov sociálnych služieb v súčasnosti je 258 miest. O prijímateľov sociálnych služieb sa stará 102 členný kolektív zamestnancov.

Prijímatelia sociálnych služieb bývajú v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách. Každá izba má svoje sociálne zariadenie. V zariadení pre seniorov sa vykonáva ergoterapia a ďalsie druhy terapií, nachádza sa tu aj telocvičňa a rehabilitačná miestnosť. Na uspokojovanie duchovných potrieb prijímateľov sociálnych služieb slúži kaplnka. Súčasťou areálu je aj veľká záhrada s krbom a antálkom s možnosťou posedenia, oddychu a výkonu rôznej pracovnej a športovej činnosti.

 

uvod cergov

Zriaďovateľ: Mesto Bardejov
Radničné námestie č.16
085 01 Bardejov