1css  2dcdl  3dssc  4nu  5zps  6dbnv  7dcm 
Centrum
sociálnych služieb
Denné centrum
Dlhá lúka
Denný stacionár
a Senior centrum
Nocľaháreň
a útulok
Zariadenie
pre seniorov
Denné centrum
Bardejovská Nová Ves
Denné centrum
Mihaľov

Fotogaléria - Nocľaháreň a útulok

Zriaďovateľ: Mesto Bardejov
Radničné námestie č.16
085 01 Bardejov

 

 

logo facebook