centrum socialnych sluziebdenne centrum dlha lukadenny stacionar a senior centrumnoclaharen a utulokzariadenie pre seniorovdenne centrum bardejovska nova ves

Poskytovanie služieb - Centrum sociálnych služieb


ZARIADENIE PRE SENIOROV

poskytuje:

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • Sociálne poradenstvo
  • Sociálna rehabilitácia
  • Ubytovanie
  • Stravovanie
  • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • Osobné vybavenie
  • Ošetrovateľská starostlivosť
  • Záujmová činnosť
  • Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí